Christelijke Basisbeweging (CBB)

warning: Creating default object from empty value in /data/sites/web/vredesnieuwsbe/www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

28 april: Interreligieuze ontmoeting

28.04.2014 20:00
Europe/Brussels

Deze maand is het opnieuw de beurt aan de christenen van de Vrije Kerk om de ontvangst en de inleiding te verzorgen. Na de tijd voor meditatie en stil gebed is er nog ruimte om na te praten bij een tas koffie of thee.
We worden om 20 uur verwacht in de Evangelische Kerk, Dr. Persoonslaan 22 in Willebroek.

Zaterdag 19 april: Paasviering

19.04.2014 19:00
Europe/Brussels

Uitgangspunt van de paasviering is: “Iemand is uit de doden opgestaan!”. Jezus leeft vanuit het scheppingsgeloof van zijn voorvaderen: uiteindelijk is alles goed, “God zag dat het goed was”! Daaruit put hij onnoemelijke kracht om wat niet goed loopt in de geschiedenis aan te pakken, te helen.

Vrijdag18 april: Goede Vrijdagviering

18.04.2014 19:00
Europe/Brussels

Om 19 uur wordt er in het Romerohuis het lijden en de kruisdood van Jezus herdacht. Ook vandaag worden nog mensen vervolgd omdat zij opkomen voor de rechten en de waardigheid van elke mens, te beginnen van hen die géén rechten hebben. Wij bidden met en voor hen opdat hun levensoffer niet vergeefs zou zijn.

Donderdag 17 april: Witte Donderdagviering

17.04.2014 19:00
Europe/Brussels

Om 19 uur wordt er in het Romerohuis in het kader van het joodse pesachfeest de dienende functie van christenen overwogen. “Nadat hij de voeten van zijn leerlingen had gewassen en het brood had gebroken zei Jezus: ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Doe dit alles, tot mijn gedachtenis”.

Vrijdag 11 april: Vastenbezinning "Het nieuwe leven"

11.04.2014 19:00
Europe/Brussels

In het vastengebed van vrijdag 11 april blikken we terug op de weg die we reeds gegaan zijn tijdens de vasten van 2014.
In het vooruitzicht van Palmzondag bezinnen we ons hoe we over het lijden heen tot nieuw leven komen. Jezus ging ons hierin voor: met zijn unieke uitstraling en gedreven door Gods geest, bracht hij een beweging tot stand die doorwerkt tot op vandaag.

5 april: Eerstezaterdagviering in het teken van Congo

05.04.2014 19:00
Europe/Brussels

Zaterdag 5 april staat de eerste zaterdag van CBB in het teken van Congo.
Tijdens de viering staan we stil bij dit onmetelijke land, zo mooi en zo rijk maar tegelijk arm en soms heel lelijk.
Karoline Kamosi, aka Leki, maakte hier een prachtig nummer over "Le Congo". Je kan het beluisteren op http://www.youtube.com/watch?v=UR4aL8uvesA

28 maart: Vastenbezinning "het onverwachte zien"

28.03.2014 19:00
Europe/Brussels

Vanuit het vrijdag-vastengebed volgen wij de traditie van Jezus en de profeten.
Profeten van Israël brengen vasten in verband met sociale gerechtigheid.
Die spiritualiteit deelt ook Broederlijk delen: vanuit goedheid en gerechtigheid handelen zonder het structurele te vergeten.
Onze heilige onrust doet ons kleine stapjes zetten , grenzen verleggen zoals druppels dat kunnen...

21 maart: Vastenbezinning

21.03.2014 19:00
Europe/Brussels

Samen de stilte beleven
Op de vrijdagen 21, 28 maart en 11 april zijn er ook gebedsmomenten in het Romerohuis, die onze vastendag besluiten. Ze beginnen om 19 u en duren ongeveer één uur.

16 maart: Solidariteitsrestaurant Wijd en Zijd

16.03.2014 11:30
Europe/Brussels

Voor de 14de keer organiseert de CBB een solidariteitsrestaurant ten voordele van:

  • vzw Nanda voor de bouw van een gezondheidscentrum in Malamba-Nzadi (Congo).
  • Kishor Nagar, een tehuis voor jongeren in Ranchi (India).

34ste Vasten- en Vormingsweekend "Voor niets gaat de zon op. Economische GROEI in vraag gesteld"

07.03.2014 19:00
09.03.2014 19:00
Europe/Brussels

GROEI! GROEI! GROEI!
Onze economie kan niet zonder, zingen de politici in koor. Het is goed voor de werkgelegenheid, het is goed voor de welvaart, het is noodzakelijk voor onze sociale zekerheid….
Is dit wel zo?
Er zijn grenzen aan de groei. Dat beweerde reeds de Club van Rome in de zeventiger jaren.

Inhoud syndiceren

transitie

aankondigingen

  • No upcoming events available

grotegeld

gastvrijegemeente

waar we de mosterd halen

Ideetje/weetje

'In ons kapitalistische systeem zit een weeffout: alle rijkdom komt in handen van een relatief klein groepje mensen terecht. Dat groepje, dat steeds meer land, bedrijven en grondstoffen bezit, is erbij gebaat dat de anderen consumeren. In plaats van die anderen meer salaris te geven om die consumptie te betalen, lenen zij hen geld uit - tegen rente. Zo vergroten zij hun eigen rijkdom, terwijl de rest meer schulden opbouwt. Dat systeem explodeert nu.'
Paul Jorion in De Standaard

De Wereld Morgen

Israël koloniseert, dexia financiert