migratie

  • warning: Creating default object from empty value in /data/sites/web/vredesnieuwsbe/www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: UPDATE command denied to user 'ID201170_drupa52'@'176.62.170.52' for table 'cache_block' query: UPDATE cache_block SET data = 'a:1:{s:7:\"subject\";s:22:\"wereldnieuws_categorie\";}', created = 1544845652, expire = -1, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'aggregator:category-1:foliage:nl:r.1' in /data/sites/web/vredesnieuwsbe/www/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: UPDATE command denied to user 'ID201170_drupa52'@'176.62.170.52' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<object width=\"200\" height=\"280\"><param name=\"movie\" value=\"http://www.solarwebserver.org/widgets/co2toaster.swf\" /><param name=\"allowFullScreen\" value=\"true\" /><param name=\"allowscriptaccess\" value=\"always\" /><embed src=\"http://www.solarwebserver.org/widgets/co2toaster.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" allowscriptaccess=\"always\" allowfullscreen=\"true\" width=\"200\" height=\"280\"></embed></object>', created = 1544845652, expire = 1544932052, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b241c7578acdcaa207b36d888779e6f8' in /data/sites/web/vredesnieuwsbe/www/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: UPDATE command denied to user 'ID201170_drupa52'@'176.62.170.52' for table 'cache_block' query: UPDATE cache_block SET data = 'a:2:{s:7:\"subject\";s:15:\"Upcoming events\";s:7:\"content\";s:363:\"<div class=\"item-list\"><ul><li class=\"first last\">No upcoming events available</li>\n</ul></div><div class=\"ical-link\"><a href=\"http://vredesnieuws.be/event/ical\" title=\"Add this calendar to your iCalendar\"><img src=\"/modules/event/images/ical16x16.gif\" alt=\"Add to iCalendar\" /></a></div><div class=\"more-link\"><a href=\"/event\" title=\"More events.\">more</a></div>\";}', created = 1544845652, expire = -1, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'event:1:foliage:nl:r.1' in /data/sites/web/vredesnieuwsbe/www/includes/cache.inc on line 112.
migratie

Regularisatie nu

18.03.2009
Etc/GMT+1
Regularisatie nu

op 18 maart 2009 zal het één jaar geleden zijn dat de vijf
meerderheidspartijen een federaal regeerakkoord hebben gesloten. In
samenwerking met het Forum Asiel en migraties (FAM) wil
KMS/Kerkasiel.anders ook u oproepen om deze datum niet ongemerkt te
laten voorbijgaan.

U kan op twee manieren zorgen voor blijvende maatschappelijke druk:

ARGOS Voorstelling

23.02.2009
Etc/GMT+1
ARGOS Voorstelling

Wat is ARGOS ?

Argos vzw is een onafhankelijke vereniging in Willebroek die zich inzet voor vluchtelingen, en dit ongeacht hun ras, taal, religie, politieke overtuiging of land van herkomst. De vzw bestaat uit een groep vrijwilligers die zich engageert om op te komen voor hen die hun land ontvlucht zijn voor geweld, oorlog, armoede of uitsluiting.

Van alles met koffie en thee

15.03.2009 11:00
15.03.2009 18:00
Etc/GMT+1
Van alles met koffie en thee

Waar : in Cultureel Centrum "De Ster" Torenstraat 6
te Willebroek.

Wat :
* Koffie- en theeceremonies van Ethiopië, Turkije en Marokko,
en allerlei kruidenthees uit België.
* Expositie/verkoop van koffie en theepotten in aardewerk van
verschillende kunstenaars.
* Tentoonstelling : " Vluchten is van alle tijden "
* Cafetaria met gebak, lekkernijen en hartige pittas.

Spel "integreer"

Het Antwerps Minderhedencentrum de8 vzw en Jeugd & Vrede vzw stellen op woensdag 28 januari 2009 in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen hun nieuwe educatieve spel ‘Integreer!’ voor.

FAM: uitweg uit hongerstaking

Het Forum Asiel en Migraties (FAM) vreest voor een fatale afloop van de hongerstakingen die momenteel al tientallen dagen aan de gang zijn in Brussel.
Het Forum gaat ervan uit dat geen enkele betrokken partij gebaat is met een slecht einde en hoopt dat iedereen er van overtuigd is dat dit op geen enkele manier iets zal opleveren, noch op korte noch op langere termijn.

Argos zoekt koffie- en theepotten

De vluchtelingenwerkgroep Argos zoekt tegen maart 2009 alle mogelijke koffie- en theepotten uit alle mogelijke windstreken om tentoon te stellen en daarna te verkopen ten voordele van de werkgroep.
Binnenbrengen bij of contact nemen met
Edwine Bruyndoncx 0485 733 105

Solidariteitsactie met mensen zonder papieren in Puurs

DE ‘TWEEDE ZIT’ LOOPT IN SEPTEMBER! NIET LATER!
FAM wil deze maand publicatie omzendbrief regularisatie en het concreet akkoord migratie- en asielbeleid

Puurs, 31 augustus 2008 – Het FAM sluit zich vandaag aan bij deze actie van verschillende lokale en regionale groepen hier in Puurs, omdat zij opkomen voor een humaan en rechtvaardig migratie- en asielbeleid. Het feit dat hier wordt gemanifesteerd is een nieuw en duidelijk signaal dat wij niet opgezet zijn met een regering en een bevoegde minister die een mogelijk akkoord rond regularisatie en migratiebeleid voor zich uit blijven schuiven. Daarom willen wij er hen aan herinneren dat de ‘tweede zit’ in september loopt en niet later. Elke minister heeft bloktijd genoeg gehad heeft om nu met resultaten te komen. Minister Turtelboom is als eerste aan zet om de werkzaamheden rond regularisatie constructief af te ronden en het nieuwe regularisatiebeleid in respect voor het regeerakkoord bekend te maken.

Het FAM heeft sinds het aantreden van de regering Leterme I kritisch en constructief meegewerkt aan de spoedige realisatie van verschillende onderdelen het regeerakkoord rond migratie- en asielbeleid. Het FAM heeft geen obstructiepolitiek gevoerd en telkens gewezen op het belang van een spoedige publicatie van een omzendbrief regularisatie. Niet omdat dit het enige is wat dient te gebeuren maar omdat het een hefboom is die moet overgehaald worden om andere beleidsstappen te kunnen zetten.

FAM kiest niet alleen voor regularisatie. FAM kiest voor een migratiebeleid dat én de oorzaken van migratie aanpakt, én rekening houdt met onze mogelijkheden, én altijd handelt in respect voor de menselijke waardigheid. FAM kiest voor een regularisatiebeleid dat fouten uit het verleden herstelt en kansen geeft aan mensen die een integratieproces doormaakten. FAM kiest voor een gereglementeerde regularisatie die ook effect heeft voor alleenstaande moeders of vaders, mensen die geen ander perspectief meer hebben hier te leven,… FAM wil ook dat werknemers zonder papieren straks de mogelijkheid krijgen officieel te werken en te verblijven in ons land.

Eind juli was er een echte kans om rond regularisatie en andere aspecten van het migratie- en asielbeleid een akkoord rond te hebben. De initiatieven van het kabinet van de Premier hebben daartoe bijgedragen. Toen ontbrak de wil om door te bijten. Nu is de maand van ‘de tweede zit‘ begonnen. De Premier rekent dit dossier tot een topprioriteit van zijn regering. Wie gestudeerd heeft op de dossiers zal volgende week met een waardig werkstuk moeten komen. Wie dat niet gedaan heeft gijzelt duizenden mensen, de regering én zichzelf. De publieke opinie heeft nu genoeg van politieke berekeningen in dit dossier. De burgers willen beslissingen zien. En het Forum Asiel en Migraties met hen!

FAM – 31 augustus 2008

perscontact FAM: Didier Vanderslycke 0478/234564

Inhoud syndiceren

transitie

aankondigingen

  • No upcoming events available

grotegeld

gastvrijegemeente

waar we de mosterd halen

Ideetje/weetje

'In ons kapitalistische systeem zit een weeffout: alle rijkdom komt in handen van een relatief klein groepje mensen terecht. Dat groepje, dat steeds meer land, bedrijven en grondstoffen bezit, is erbij gebaat dat de anderen consumeren. In plaats van die anderen meer salaris te geven om die consumptie te betalen, lenen zij hen geld uit - tegen rente. Zo vergroten zij hun eigen rijkdom, terwijl de rest meer schulden opbouwt. Dat systeem explodeert nu.'
Paul Jorion in De Standaard

De Wereld Morgen

Israël koloniseert, dexia financiert