Deze website is het internetplatform voor de sociale organisaties en bewegingen van Klein-Brabant - Willebroek.

internationale dag tegen racisme

21.03.2008 11:00
Europe/Brussels

Naar aanleiding van de Internationale dag tegen racisme, voert het ACV actie rond de achtergestelde positie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Discriminatie op de arbeidsmarkt is een belangrijke uiting van racisme.

Allochtonen zitten drie keer in een achtergestelde positie op de arbeidsmarkt:
- als werkende (de werkzaamheidsgraad van allochtonen is erg laag en er is sprake van ‘etnostratificatie’ van de arbeidsmarkt)
- als werkloze (de werkloosheid onder allochtonen is hoog en hun relatieve aandeel in de werkloosheid is ook hoog)
- als werkzoekende (de plaats van allochtonen in de trajectbegeleiding is nog niet voldoende hoog en zij kennen een lage toeleiding naar jobs).

Wij zullen deze achtergestelde positie op de actie staven, symboliseren en illustreren met cijfergegevens en getuigenissen van allochtone leden. Het zijn vaak harde verhalen… Een aantal van de getuigen zullen actie aanwezig zijn op de actie die doorgaat vrijdag 21 maart, van 11 tot 13 op het Muntplein in Brussel.

Inhoud syndiceren

transitie

aankondigingen

grotegeld

gastvrijegemeente

waar we de mosterd halen

Ideetje/weetje

'In ons kapitalistische systeem zit een weeffout: alle rijkdom komt in handen van een relatief klein groepje mensen terecht. Dat groepje, dat steeds meer land, bedrijven en grondstoffen bezit, is erbij gebaat dat de anderen consumeren. In plaats van die anderen meer salaris te geven om die consumptie te betalen, lenen zij hen geld uit - tegen rente. Zo vergroten zij hun eigen rijkdom, terwijl de rest meer schulden opbouwt. Dat systeem explodeert nu.'
Paul Jorion in De Standaard

De Wereld Morgen

Israël koloniseert, dexia financiert