Deze website is het internetplatform voor de sociale organisaties en bewegingen van Klein-Brabant - Willebroek.

11.11.11 omhaling op 15 november in Puurs

15.11.2008
Europe/Brussels

Dit jaar vindt de financiële omhaling van 11.11.11 in Puurs plaats op 15 november. Binnenkort worden de verzamelplaatsen en -uren medegedeeld.

Breendonk doet het op 11 november zelf. Samenkomst om 9.30u in het Parochiecentrum.

Terugkomdag BesoraH

25.10.2008 15:30
Europe/Brussels

De vakantieweek – ook wel BesoraH-week genoemd - met als thema “Kracht van zachte waarden” is weeral een tijdje voorbij.
Wie er bij was, kan terug de sfeer opsnuiven en alvast herinneringen en foto’s delen.
Wie er dit keer niet bij kon zijn, of zich nog steeds afvraagt wat BesoraH eigenlijk inhoudt, die is uiteraard ook van harte welkom.

Andersglobalisme als drager van alternatieven

Een tiental jaren geleden, met de opkomst van het “andersglobalisme” (op dat ogenblik in de internationale media vooral aangeduid als “anti-globalisme”, n.v.d.r.), hadden sommigen misschien gehoopt dat die beweging in een paar weken of enkele maanden de logica zou omkeren, die aan het werk was in wat de heersende opvattingen aanduidden als de ’mondialisering’.

december 2004 in het vredesnieuws

Ann Pettifor is de woordvoerster van Jubilee Research. Jubilee Research is voortgekomen uit Jubilee 2000, een voornamelijk katholieke beweging die een sterke campagne voerde naar het heilig jaar 2000 met de eis voor kwijtschelding van de schulden van de arme landen. Jubilee Research (www.jubileeresearch.org) huist nu onder de denktank NEF (new economics foundation) dat reeds 15 jaar belanrijke rapporten levert over allerlei economische vraagstukken.

FAM: uitweg uit hongerstaking

Het Forum Asiel en Migraties (FAM) vreest voor een fatale afloop van de hongerstakingen die momenteel al tientallen dagen aan de gang zijn in Brussel.
Het Forum gaat ervan uit dat geen enkele betrokken partij gebaat is met een slecht einde en hoopt dat iedereen er van overtuigd is dat dit op geen enkele manier iets zal opleveren, noch op korte noch op langere termijn.

waardig werk

Het beste middel tegen armoede is waardig werk. En dat begint met een fatsoenlijk loon.
Evident, zal je zeggen. En toch verdient de helft van alle werkende mensen in de wereld minder dan €1.50 per dag. Werken en straatarm blijven, dat klopt niet.
En zonder werk vallen is rampzalig. Wie zwanger, ziek of oud is, staat op straat zonder inkomen.
Werknemers hebben recht op waardig werk, op een fatsoenlijk inkomen en op sociale bescherming.
En ze moeten zich kunnen organiseren in vakbonden om die rechten te verdedigen.

Rechten van werknemers staan overal ter wereld onder druk. Werknemers worden al te vaak als een ‘onkost’ beschouwd, iets waarop je kunt besparen als het te duur is. Werknemers worden dus steeds kwetsbaarder en krijgen in vele landen niet het recht om hun stem te te laten weerklinken en het onrecht aan te klagen. Internationale solidariteit is broodnodig om ook in het Noorden goede lonen en arbeidsvoorwaarden te kunnen blijven afdwingen.
Daarom voeren we samen campagne voor het recht op waardig werk en op een leefbaar loon, voor iedereen!

5 oktober Het Andere Boek met Epo

05.10.2008
Europe/Brussels

12u00, in de grote zaal: De eerste EPO-bijdrage van de dag is een debat dat zowat het hoogtepunt moet worden van deze editie.

4 oktober Het Andere Boek met Epo

04.10.2008
Europe/Brussels

12u00 in de grote zaal: tijdens de middag van de filosofie gaat Johan Braeckman (http://www.johanbraeckman.be/biografie.html) in gesprek met Anne Provoost & Dick Pels. Zij praten met Knackjournalist Joël de Ceulaer over atheïsme en creationisme. Van Johan Braeckman verschijnt in enkele maanden De Ontwerpillusie, over intelligent design als symptoom van een zingevingsprobleem.

12u00 in de smidse kan u kennis maken met Olivier Rolin. Deze Franse auteur staat momenteel als favoriet genoteerd voor de Prix Goncourt. Olivier Rolin werd geboren in Frankrijk en bracht zijn jeugd door in Senegal. Hij studeerde filosofie en klassieke Franse literatuur. Aan het eind van de jaren zestig was Rolin kaderlid van de Gauche Prolétarienne, een maoïstische splinterpartij. Ruim tien jaar later werd hij schrijver. Hij behoort tot de meest veelzijdige hedendaagse Franse auteurs. Zijn werk verschijnt in vertaling bij uitgeverij IJzer en wordt door EPO verspreid. Op Het Andere Boek wordt hij geïnterviewd door Jean-Pierre Rondas van radio Klara.

14u00 in de smidse: “Blauwe ogen en zwarte haren onder het hakenkruis” Lydia Chagoll schreef met ‘Zigeuners’. Sinti en Roma onder het hakenkruis een historische getuigenis over het lot van de Sinti en Roma in Europa in de nazitijd, van 1933 tot 1945. Zij gaat in gesprek met Felicita Vos, die net een boek publiceerde over het lot van de Romazigeuners anno 2008.

15u00, eveneens in de smidse, mag u zich verwachten aan een pittig debat over taal. Jan Blommaert praat met J. Van der Horst (auteur van o.a. Het einde van de standaardtaal) en Geert Buelens (auteur van o.a. Oneigenlijk gebruik) over taal en samenleving.

16u00. In de grote zaal kan u aanschuiven voor het debat “Een rechtvaardige oorlog?”. Irak is maar één voorbeeld van een land waar het Westen sinds het einde van de Koude Oorlog voor humanitaire militaire interventie zorgde. Maar, zo pleit Jean Bricmont, zijn “humanitair” en “militair” geen tegengestelde begrippen? VRT-journalist Rudi Vranckx heeft het Iraakse drama van bij het begin van de vijandelijkheden nauwlettend gevolgd. Bricmont & Vranckx worden geïnterviewd door Guy Poppe

Argos zoekt koffie- en theepotten

De vluchtelingenwerkgroep Argos zoekt tegen maart 2009 alle mogelijke koffie- en theepotten uit alle mogelijke windstreken om tentoon te stellen en daarna te verkopen ten voordele van de werkgroep.
Binnenbrengen bij of contact nemen met
Edwine Bruyndoncx 0485 733 105

6 oktober vakbondsactie

06.10.2008
Europe/Brussels

Het ACV en het ABVV organiseren op maandag 6 oktober een waarschuwingsactie. Het betreft geen algemene staking, maar eventuele acties in de ondernemingen. Deze actie moet regering en werkgevers duidelijk maken dat de werknemers bezorgd en ongeduldig zijn. Op 14 oktober houdt de premier zijn ‘state of the union’ in het parlement. De waarschuwingsactie komt dus op het juiste moment om hem te herinneren aan zijn beloftes op het vlak van de koopkracht en om te eisen dat ze concrete werkelijkheid worden. De jongste weken waren sommige werkgeversorganisaties ook bijzonder kwistig met agressieve verklaringen over de automatische loonindexering. Deze provocerende taal viel bij de werknemers niet in goede aarde.

Meer info: http://www.acv-online.be/

Inhoud syndiceren

transitie

aankondigingen

  • No upcoming events available

grotegeld

gastvrijegemeente

waar we de mosterd halen

Ideetje/weetje

'In ons kapitalistische systeem zit een weeffout: alle rijkdom komt in handen van een relatief klein groepje mensen terecht. Dat groepje, dat steeds meer land, bedrijven en grondstoffen bezit, is erbij gebaat dat de anderen consumeren. In plaats van die anderen meer salaris te geven om die consumptie te betalen, lenen zij hen geld uit - tegen rente. Zo vergroten zij hun eigen rijkdom, terwijl de rest meer schulden opbouwt. Dat systeem explodeert nu.'
Paul Jorion in De Standaard

De Wereld Morgen

Israël koloniseert, dexia financiert