Deze website is het internetplatform voor de sociale organisaties en bewegingen van Klein-Brabant - Willebroek.

Argos zoekt koffie- en theepotten

De vluchtelingenwerkgroep Argos zoekt tegen maart 2009 alle mogelijke koffie- en theepotten uit alle mogelijke windstreken om tentoon te stellen en daarna te verkopen ten voordele van de werkgroep.
Binnenbrengen bij of contact nemen met
Edwine Bruyndoncx 0485 733 105

6 oktober vakbondsactie

06.10.2008
Europe/Brussels

Het ACV en het ABVV organiseren op maandag 6 oktober een waarschuwingsactie. Het betreft geen algemene staking, maar eventuele acties in de ondernemingen. Deze actie moet regering en werkgevers duidelijk maken dat de werknemers bezorgd en ongeduldig zijn. Op 14 oktober houdt de premier zijn ‘state of the union’ in het parlement. De waarschuwingsactie komt dus op het juiste moment om hem te herinneren aan zijn beloftes op het vlak van de koopkracht en om te eisen dat ze concrete werkelijkheid worden. De jongste weken waren sommige werkgeversorganisaties ook bijzonder kwistig met agressieve verklaringen over de automatische loonindexering. Deze provocerende taal viel bij de werknemers niet in goede aarde.

Meer info: http://www.acv-online.be/

19 april 2009 fairtrade fietstocht Puurs

19.04.2009
Etc/GMT+1

fietstocht fairtrade Puurs

20 september Startdag campagne waardig werk.

20.09.2008
Europe/Brussels

De helft van de werkende wereldbevolking, 1,4 miljard mensen, verdient minder dan 2 dollar per dag. Toch groeit de economie jaar na jaar en worden we (globaal) steeds rijker. Economische groei alleen helpt armoede de wereld niet uit. Daarvoor is degelijk werk, sociale omkadering en een herverdelingsbeleid nodig. Vakbonden en ngo’s, nationaal en internationaal bundelen de krachten om waardig werk wereldwijd te realiseren.

11.11.11, ABVV, ACV, FOS, Oxfam-Solidariteit en Wereldsolidariteit starten samen met de campagne Waardig Werk. Op 20 september krijg je tijdens de startdag in Gent alles om er een sterke campagne van te maken.

Meer info op
http://www.waardigwerk.be/

17-21 september Europees Sociaal Forum

17.09.2008
21.09.2008
Europe/Brussels

Het vijfde Europees Sociaal Forum staat momenteel in de startblokken en we nodigen iedereen uit om er een steentje toe bij te dragen!

Het Forum zelf vindt plaats van 17 tem 21 september in het zuiden van Zweden: Malmö.

Voor meer informatie:
http://www.wsf.be/breve.php3?id_breve=113

Solidariteitsactie met mensen zonder papieren in Puurs

DE ‘TWEEDE ZIT’ LOOPT IN SEPTEMBER! NIET LATER!
FAM wil deze maand publicatie omzendbrief regularisatie en het concreet akkoord migratie- en asielbeleid

Puurs, 31 augustus 2008 – Het FAM sluit zich vandaag aan bij deze actie van verschillende lokale en regionale groepen hier in Puurs, omdat zij opkomen voor een humaan en rechtvaardig migratie- en asielbeleid. Het feit dat hier wordt gemanifesteerd is een nieuw en duidelijk signaal dat wij niet opgezet zijn met een regering en een bevoegde minister die een mogelijk akkoord rond regularisatie en migratiebeleid voor zich uit blijven schuiven. Daarom willen wij er hen aan herinneren dat de ‘tweede zit’ in september loopt en niet later. Elke minister heeft bloktijd genoeg gehad heeft om nu met resultaten te komen. Minister Turtelboom is als eerste aan zet om de werkzaamheden rond regularisatie constructief af te ronden en het nieuwe regularisatiebeleid in respect voor het regeerakkoord bekend te maken.

Het FAM heeft sinds het aantreden van de regering Leterme I kritisch en constructief meegewerkt aan de spoedige realisatie van verschillende onderdelen het regeerakkoord rond migratie- en asielbeleid. Het FAM heeft geen obstructiepolitiek gevoerd en telkens gewezen op het belang van een spoedige publicatie van een omzendbrief regularisatie. Niet omdat dit het enige is wat dient te gebeuren maar omdat het een hefboom is die moet overgehaald worden om andere beleidsstappen te kunnen zetten.

FAM kiest niet alleen voor regularisatie. FAM kiest voor een migratiebeleid dat én de oorzaken van migratie aanpakt, én rekening houdt met onze mogelijkheden, én altijd handelt in respect voor de menselijke waardigheid. FAM kiest voor een regularisatiebeleid dat fouten uit het verleden herstelt en kansen geeft aan mensen die een integratieproces doormaakten. FAM kiest voor een gereglementeerde regularisatie die ook effect heeft voor alleenstaande moeders of vaders, mensen die geen ander perspectief meer hebben hier te leven,… FAM wil ook dat werknemers zonder papieren straks de mogelijkheid krijgen officieel te werken en te verblijven in ons land.

Eind juli was er een echte kans om rond regularisatie en andere aspecten van het migratie- en asielbeleid een akkoord rond te hebben. De initiatieven van het kabinet van de Premier hebben daartoe bijgedragen. Toen ontbrak de wil om door te bijten. Nu is de maand van ‘de tweede zit‘ begonnen. De Premier rekent dit dossier tot een topprioriteit van zijn regering. Wie gestudeerd heeft op de dossiers zal volgende week met een waardig werkstuk moeten komen. Wie dat niet gedaan heeft gijzelt duizenden mensen, de regering én zichzelf. De publieke opinie heeft nu genoeg van politieke berekeningen in dit dossier. De burgers willen beslissingen zien. En het Forum Asiel en Migraties met hen!

FAM – 31 augustus 2008

perscontact FAM: Didier Vanderslycke 0478/234564

BBQ voor VZW Himalayan Projects

27.09.2008
Europe/Brussels

Beste vrienden, collega's, buren en familie,
Zoals de meesten onder jullie al wel wisten, heeft Nepal ons hart veroverd. Via VZW Himalayan Projects hebben we aangrijpend nieuws ontvangen ( zie brief in bijlage).
We willen er dan ook alles aan doen om dit zeer zieke kind te helpen.
Daarom organiseren we op 27 september 2008 een grootse BBQ met aansluitend een spetterende fuif!
We bieden jullie volgend pakket aan:
8 EUR/kind (van 3 tot en met 10 jaar), inbegrepen 2 stukjes vlees met brood en buffet aan groenten en sauzen
16 EUR/volwassene, inbegrepen 3 stuks vlees met brood en een buffet aan groenten en sauzen en achteraf wordt er nog een koffie aangeboden
Drankjes kunnen jullie verkrijgen aan democratische prijzen.
We verwachten jullie allen op 27 september 2008 in parochiezaal Sint-Jozef te 2870 Ruisbroek-Puurs vanaf 14 uur.
Gelieve ten laatste vóór 05 september 2008 in te schrijven door middel van bevestiging per mail met vermelding van het aantal kinderen/volwassenen op volgend adres tomcorinewannes@gmail.com en betaling op rekeningnummer
979-1640648-92.
Hopelijk heeft dit verhaal ook jullie hart geraakt en kunnen we op een massale opkomst rekenen. We maken er alleszins een gezellige en leuke dag van! De Nepalese sfeer met dans en hapjes zal zeker niet ontbreken.
Neem gerust vrienden mee, want hoe meer zielen hoe meer vreugde. Jullie zijn ook altijd welkom voor een drankje alleen.
Alvast bedankt,
Tom, Corine en V.Z.W. Himalayan Projects

route_barbecue_vredesnieuws

30.08.2008
Europe/Brussels
route_barbecue_vredesnieuws

In Ruisbroek-Puurs zijn allerhande openbare werken bezig.
De Gansbroekstraat is aan de kerk onderbroken.
Als je vanuit Willebroek de Gansbroekstraat neemt dan kan je achter Constructie Lambrechts dadelijk rechtsaf in de Nijverheidsstraat. Via de Kanaaldijk kan je dan naar de Hellegatstraat en zo naar de Kleine Lei.

Vanuit Puurs of vanuit de Rijksweg is het eenvoudiger. Dan wordt je niet opgehouden door de werken.
Juist voor de viaduct over de spoorweg Antwerpen-Puurs sla je linksaf richting Ruisbroek.
Je komt dan op de Kleine Amer die je volgt tot aan de kruising met de Kapelstraat die je rechts volgt tot aan Moerplas.
Deze straat volg je tot aan de Kerkstraat.
De Kerkstraat is onderhevig aan werken maar je kan deze straat berijden tot aan de Donkstraat.
Je slaat de Donkstraat links in en dan de eerste straat rechts. Dan ben je in de Kleine Lei.
100 meter verder heb je een privébaan naar Jeugdhuis Kabal en naar de parochiezaal. Daar is een parking vlakbij de zaal.

Feest van de inzet

06.09.2008 18:45
Europe/Brussels

Het nieuwe werkjaar starten we met het “Feest van de inzet” en gaan we op zoek naar ieders talenten want samen willen we er weer een boeiend jaar van maken.
De viering start om 19 uur maar we komen al een kwartiertje vroeger samen om de liederen eens door te nemen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn waarbij we al ieders kook- en bakkwaliteiten zullen kunnen waarderen.

Geen_F16

10.08.2008
Europe/Brussels
Geen_F16

Teken de petitie tegen f16's naar Afghanistan

Inhoud syndiceren

transitie

aankondigingen

grotegeld

gastvrijegemeente

waar we de mosterd halen

Ideetje/weetje

'In ons kapitalistische systeem zit een weeffout: alle rijkdom komt in handen van een relatief klein groepje mensen terecht. Dat groepje, dat steeds meer land, bedrijven en grondstoffen bezit, is erbij gebaat dat de anderen consumeren. In plaats van die anderen meer salaris te geven om die consumptie te betalen, lenen zij hen geld uit - tegen rente. Zo vergroten zij hun eigen rijkdom, terwijl de rest meer schulden opbouwt. Dat systeem explodeert nu.'
Paul Jorion in De Standaard

De Wereld Morgen

Israël koloniseert, dexia financiert