Witte Donderdag

Primaire tabs

Op Witte Donderdag gedenken christenen het laatste avondmaal van Jezus. In feite hield hij samen met zijn leerlingen een sedermaal en herdachten zij – zoals elk gelovige Jood - het pascha, het voorbijkomen van JHWH. JHWH die de verdrukte Jood in Egypte zou bevrijden, kwam in een nacht van wake voorbij en gaf kracht aan het volk om te vertrekken uit de slavernij. Dit paasgeloof heeft in de menselijke geschiedenis menig mens en volk geïnspireerd in een emancipatiebeweging en een ontvoogdingstrijd.

Jezus voegt volgens de evangelies aan dit paasritueel nog het breken van het brood en het delen van een supplementaire beker toe met de vraag dit teken over zijn dood heen te blijven hernemen “tot zijn gedachtenis”. Merkwaardig is dat bij het evangelie van Johannes dit stuk wordt vervangen door de voetwassing. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen om als meester hun een voorbeeld te geven dat christen zijn dienen is, dat meester zijn dienen is...

Verwittig Maria Vanschoonlandt (tel. 03/888.73.80) voor deelname aan het avondmaal.

 

Datum: 
donderdag, 18 april, 2019 - 19:00
Plaats: 
Romerohuis, Rijweg 110B, Puurs