Manifest van de Grootouders voor het klimaat

×

Foutmelding

Notice: Undefined index: networks in theme_social_share_links() (regel 86 van /data/sites/web/vredesnieuwsbe/www/sites/all/modules/social_share/include/social_share.theme.inc).

Primaire tabs

Manifest van de Grootouders voor het klimaat

Wij, grootouders, zijn bezorgd om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, want de klimaatverstoring en de luchtvervuiling bedreigen hun leefomgeving en gezondheid.

  1. 1,5 graad Celsius opwarming van de aarde is het maximum voor een leefbare wereld.
    Om dat te bereiken moet de koolstofuitstoot tegen 2030 minstens 45 % lager zijn dan in 1998 en moeten we tegen 2050 klimaatneutraal zijn.

  2. Wij willen een duurzame samenleving die de draagkracht van onze plaat respecteert. Burgers, bedrijven en middenveld kunnen dit enkel realiseren samen met een overheid die keuzes maakt en krachtig optreedt. Daarvoor is een effectieve Klimaatwet noodzakelijk met tussentijdse doelstellin- gen tot 2050.

  3. De klimaatverstoring veroorzaakt een toename van extreme weersomstandigheden en verlies van bio- diversiteit. Daarom moeten we onze leefomgeving aanpassen en klimaatbestendig maken. Vergroening en verkoeling door zichtbaar water zijn daarvoor onontbeerlijk.

  4. De massale fossiele verbranding is de hoofdoorzaak van de luchtvervuiling in onze steden en veroor- zaakt verdere opwarming. Dit tast de gezondheid van de inwoners aan en doet het aantal gezonde le- vensjaren dalen. Wij vinden dit onaanvaardbaar. Het terugdringen van de lokale uitstoot is belangrijk om de globale opwarming tegen te gaan en zorgt tevens voor een betere luchtkwaliteit.

  5. Het klimaatbeleid moet sociaal en rechtvaardig zijn, ook op mondiaal vlak. Het moet de meest kwets- bare bevolkingsgroepen en landen helpen om zich aan te passen aan de toenemende gevolgen van de klimaatverstoring.

  6. Door onze activiteiten willen wij bij onze leeftijdsgenoten het bewustzijn voor het klimaat bevorderen en hen een stem geven.

  7. Wij, Grootouders voor het Klimaat, zijn als onafhankelijke beweging sociaal bewogen en geëngageerd. Wij willen een leefbare wereld doorgeven aan volgende generaties. We hebben een langetermijnvisie, staan open voor dialoog en willen mensen samenbrengen. Dat doen we met veel ambitie en bereidheid tot actie.

page13image2288739984page13image2288740320

Geef je kleinkind het mooiste cadeau...Werk mee aan een leefbare en gezonde wereld!

Akkoord met dit Manifest? Onderteken het dan op https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be
Via de website kan je zien hoe je ons kan ondersteunen o.a. door lid te worden.
Bezoek, like en deel onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/GrootoudersvoorhetKlimaatbe