Regularisatieakkoord: het verleden wordt geregeld, de toekomst blijft (rechts)onzeker

  • user warning: UPDATE command denied to user 'ID201170_drupa52'@'176.62.170.52' for table 'cache_block' query: UPDATE cache_block SET data = 'a:1:{s:7:\"subject\";s:22:\"wereldnieuws_categorie\";}', created = 1537841609, expire = -1, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'aggregator:category-1:foliage:nl:r.1' in /data/sites/web/vredesnieuwsbe/www/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: UPDATE command denied to user 'ID201170_drupa52'@'176.62.170.52' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<object width=\"200\" height=\"280\"><param name=\"movie\" value=\"http://www.solarwebserver.org/widgets/co2toaster.swf\" /><param name=\"allowFullScreen\" value=\"true\" /><param name=\"allowscriptaccess\" value=\"always\" /><embed src=\"http://www.solarwebserver.org/widgets/co2toaster.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" allowscriptaccess=\"always\" allowfullscreen=\"true\" width=\"200\" height=\"280\"></embed></object>', created = 1537841609, expire = 1537928009, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b241c7578acdcaa207b36d888779e6f8' in /data/sites/web/vredesnieuwsbe/www/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: UPDATE command denied to user 'ID201170_drupa52'@'176.62.170.52' for table 'cache_block' query: UPDATE cache_block SET data = 'a:2:{s:7:\"subject\";s:15:\"Upcoming events\";s:7:\"content\";s:363:\"<div class=\"item-list\"><ul><li class=\"first last\">No upcoming events available</li>\n</ul></div><div class=\"ical-link\"><a href=\"http://vredesnieuws.be/event/ical\" title=\"Add this calendar to your iCalendar\"><img src=\"/modules/event/images/ical16x16.gif\" alt=\"Add to iCalendar\" /></a></div><div class=\"more-link\"><a href=\"/event\" title=\"More events.\">more</a></div>\";}', created = 1537841609, expire = -1, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'event:1:foliage:nl:r.1' in /data/sites/web/vredesnieuwsbe/www/includes/cache.inc on line 112.

De gestage druppel holt de hardste steen uit... dat was de mooiste zin die we hoorden op de voorbije BesoraH-week. Dat het niet alleen een mooie, maar ook een juiste zin is werd eerder die week bewezen. Na jarenlang actievoeren en gebroken beloftes is er eindelijk een akkoord over de regularisatie van mensen zonder papieren. Op 18 juli laatstleden slaagde de federale regering er na anderhalf jaar bakkeleien eindelijk in om tot een akkoord te komen betreffende de regularisatie van mensen zonder wettig verblijf. Dit bewijst dat actievoeren, betogen en je stem laten horen uiteindelijk toch tot resultaten leidt. Wat positief is aan het akkoord is dat het een oplossing biedt voor mensen die al jaren in grote onzekerheid trachten te overleven in ons land. Het grootste minpunt van het akkoord is dat het voor een groot deel gaat over een éénmalige operatie, het verleden wordt geregeld, maar heldere criteria voor de toekomst blijven uit.
We beperken ons hier tot het bespreken van de grote lijnen van het akkoord. Het is echter heel erg belangrijk dat mensen die een aanvraag willen indienen over correcte en volledige informatie beschikken. Onderstaande website is daarbij een hulp, verder staan ook vele vluchtelingenorganisaties klaar om mensen hier professioneel bij te begeleiden.
De beloofde omzendbrief is er niet gekomen, maar de nieuwe regels werden geconcretiseerd onder de vorm van instructies aan dienst vreemdelingenzaken. De volledige tekst van het akkoord kan u terugvin-den op http://www.vreemdelingenrecht.be
Het belangrijkste minpunt van het akkoord is dat het hoofdzakelijk om een éénmalige operatie gaat. De mensen die een aanvraag tot regularisatie willen indienen omwille van duurzame lokale verankering zullen dat maar kunnen doen tussen 15 september en 15 december 2009. Er worden dus geen criteria vastgelegd voor de toekomst. Bijgevolg ligt het lot van mensen die na 15 december een aanvraag tot regularisatie indienen weer volledig in handen van de bevoegde minister. De rechtsonzekerheid blijft daardoor ook in de toekomst bestaan.
Positieve punten in het akkoord zijn:
• Dat de dossiers binnen de eenmalige operatie niet alleen op papier worden bekeken. De aanvrager zal worden gehoord door de commissie van advies.
• Voor de eenmalige operatie worden er geen onhaalbare ontvankelijkheidsvoorwaarden gesteld. Ook de zogenaamde ‘economische regularisatie’ krijgt hier een plaats. (mensen die een arbeidscontract kunnen voorleggen)
• Een lange asielprocedure (fout van de overheid) kan leiden tot regularisatie en ook afgesloten procedures komen hiervoor in aanmerking.
• Er is bij de eenmalige maatregel voldoende tijd voorzien om het dossier goed voor te bereiden en dan in te dienen (van 15 september tot 15 december 2009).

Op dit moment is het enorm belangrijk om zo breed mogelijk juiste informatie te verspreiden. Een aantal organisaties is achter de schermen al druk bezig met het opzetten van informatiecampagnes. Ook Argos en de CBB willen hiertoe hun steentje bijdragen. Wij organiseren op dinsdagavond 29 september om 19.30u. een informatie-avond in CC De ster in Willebroek. Daar zullen we het akkoord stap voor stap overlopen. Dit is één van de initiatieven die genomen worden. Het is heel belangrijk dat iedereen in zijn of haar buurt nagaat of er mensen zonder papieren zijn die eventueel baat hebben bij één van deze maatregelen, zodat deze mensen op tijd doorverwezen kunnen worden naar gespecialiseerde diensten die hen kunnen bijstaan bij hun regularisatie.
Hou je ogen, je oren en je hart dus goed open, onze samenleving kan er qua solidariteit alleen maar door vooruitgaan.
Heb je nog vragen over het akkoord, dan mag je altijd bellen naar:
Hilde Geraets: 0499/45.67.20

Zet mee je schouders onder dit akkoord, zodat zoveel mogelijk mensen eindelijk naar de toekomst kunnen kijken.

Hilde

transitie

aankondigingen

  • No upcoming events available

grotegeld

gastvrijegemeente

waar we de mosterd halen

Ideetje/weetje

'In ons kapitalistische systeem zit een weeffout: alle rijkdom komt in handen van een relatief klein groepje mensen terecht. Dat groepje, dat steeds meer land, bedrijven en grondstoffen bezit, is erbij gebaat dat de anderen consumeren. In plaats van die anderen meer salaris te geven om die consumptie te betalen, lenen zij hen geld uit - tegen rente. Zo vergroten zij hun eigen rijkdom, terwijl de rest meer schulden opbouwt. Dat systeem explodeert nu.'
Paul Jorion in De Standaard

De Wereld Morgen

Israël koloniseert, dexia financiert