Christelijke Basisbeweging

Primaire tabs

De Christelijke Basisbeweging (CBB) is een groep mensen die zich tot doel stelt "Ontmoetingskansen en vorming te bieden aan mensen die zorg willen dragen voor de schepping en voor al wie of wat in hun grondrechten geschonden worden, en dit vanuit een christelijke inspiratie." De ontstaansgeschiedenis en de verschillende activiteiten kan je terug vinden op de website http://users.telenet.be/CBB