Argos

Primaire tabs

Wat is ARGOS ?

Argos vzw is een onafhankelijke vereniging in Willebroek die zich inzet voor vluchtelingen, en dit ongeacht hun ras, taal, religie, politieke overtuiging of land van herkomst. De vzw bestaat uit een groep vrijwilligers die zich engageert om op te komen voor hen die hun land ontvlucht zijn voor geweld, oorlog, armoede of uitsluiting.
De concrete werking van Argos is vooral gericht naar “mensen zonder papieren”. Dit zijn mensen zonder of met een onzeker verblijfsstatuut. Meestal wonen ze reeds jaren hier, maar wachten nog steeds op een regularisatie van hun verblijf. Ze spreken onze taal, de kinderen gaan hier naar school, zij willen hier een toekomst uitbouwen.
Maar in afwachting van hun ‘papieren’ mogen deze mensen niet werken en krijgen ze ook geen enkele financiële steun van de overheid.
Argos wil deze groep mensen een stem geven, zichtbaar maken en de vaak erbarmelijke levensomstandigheden aanklagen.
Onze bijzondere aandacht gaat naar de vrouwen en kinderen die vaak de grootste slachtoffers zijn.

ARGOS
• biedt materiële, financiële en sociale steun aan mensen zonder papieren. Om de 2 weken kunnen zij daarvoor terecht in het trefpunt. Naast voedsel en kleding voorzien we een beperkte financiële steun. Er is tijd voor een gesprek en Argos zoekt mee naar oplossingen bij problemen, ondermeer inzake huisvesting.
• informeert over de bestaande wetgeving, begeleidt de mensen in het administratief en juridisch kluwen
• moedigt mensen aan om zich te integreren in onze samenleving, vooral via taallessen.
• heeft veel zorg voor kinderen zonder papieren: legt contact met de scholen en de centra voor leerlingenbegeleiding en doet zelf aan naschoolse begeleiding indien nodig.
• helpt de kinderen om deel te nemen aan het lokale jeugdwerk en de kampen. Tijdens de schoolvakanties zijn er spel- en knutselactiviteiten.
• heeft ook oog voor gemeenschapsvorming en de nood aan ontspanning. Daarom is er jaarlijks de grote gezinsuitstap en een ontmoetingsdag.
• doet inspanningen om de lokale bevolking bewust te maken omtrent de problematiek van vluchtelingen.
• werkt mee aan zowel regionale als nationale initiatieven voor een rechtvaardig asielbeleid en de regularisatie van mensen zonder papieren.
Argos moet het stellen zonder hulp van de overheid, moet dus zelf geld inzamelen via periodieke acties als rommelmarkten en benefiet optredens en rekent vooral op de steun van de vele ‘vrienden van Argos’.

Argos werkt samen met
• Dienst samenlevingsopbouw en OCMW Willebroek.
• De lokale scholen en CLB’s en centrum kind en gezin.
• Vredesnieuws www.vredesnieuws.be
• “In deze wereld”, een werkgroep rond vluchtelingen in Klein Brabant.
• Vluchtelingenwerk Vlaanderen www.vluchtelingenwerk.be
• Belgisch comité voor hulp aan vluchtelingen.
• Kerkwerk multicultureel samenleven www.kms.be

Argos is aangesloten bij
• vzw AIF - Multiculturele federatie van zelforganisaties
• FAM - Federatie voor asiel en migratie

De Vrienden van Argos
• Is een kring van medewerkers, sponsors, sympathisanten die Argos steunen. Samen vormen zij een sociaal opvangnet voor deze mensen zonder papieren.
• U wil toetreden tot de vrienden van Argos: u wil bij gelegenheid helpen bij een activiteit, u wil ons financieel een handje toesteken? Van harte welkom!

Info en contact
• Mail: argoswil@hotmail.com
* GSMnrs: 0496790814 (Hilde), 0471683287 (Leen)
* Postadres: vzw Argos, Kerkstraat 2 , 2830 Willebroek
* Financiële steunrekening: BE44 8002 2451 2945